نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر ارشد معاونت پژوهش‌های روابط بین‌الملل، مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و دانشجوی دکتری مطالعات منطقه‌ای،

چکیده

منطقة خاورمیانه و مناطق پیرامونی آن، نظیر آسیای مرکزی و قفقاز و شبه قاره از کانون‌های مهم پرورش و رشد افراط­گرایی در دوران معاصرند. طی چند دهة گذشته، ظهور جریان­های افراطی نظیر طالبان و القاعده فضای سیاسی، اجتماعی و امنیتی افغانستان و پاکستان را سخت تحت تأثیر قرار داده است. در میان جریان‌های اسلامی، داعش از نظر عضوگیری و نیز گسترش دامنة فعالیت‌های خود، توجه ویژه‌ای به منطقة قفقاز با عنوان "امارت اسلامی قفقاز" و منطقة آسیای مرکزی، افغانستان و پاکستان تحت عنوان "خراسان تاریخی" نشان داده است. در چنین شرایطی که موج تروریسم و افراط‌‌گرایی، تمام ملت­های منطقه را با تهدید جدی مواجه کرده است، میراث تمدنی و فرهنگی مشترک میان 10 کشور عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) که در طول تاریخ و ورای مرزهای سیاسی و جغرافیایی کنونی کشورهای عضو شکل گرفته است، می­تواند به عنوان عاملی در جهت مقابله با روند رو به گسترش تروریسم، خشونت و افراط‌گرایی در سطح منطقه مورد توجه قرار گیرد.
 

کلیدواژه‌ها