نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد تاریخ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی،دانشگاه اصفهان،اصفهان،ایران.

2 گروه آموزشی تاریخ-دانشکده ادبیات و علوم انسانی-دانشگاه اصفهان-اصفهان-ایران.

چکیده

طی سال‌های جنگ جهانی دوم، به‌تدریج نفوذ انگلستان به‌عنوان قدرت برتر در منطقه خلیج‌فارس رو به کاهش نهاد و نفوذ آمریکا ابرقدرتِ جدید غرب در منطقه گسترش یافت و به حضور انگلستان نقش جانبی داده شد. در این راستا رؤسای‌جمهور آمریکا، منافع کشور خود را در منطقه خلیج‌فارس حیاتی توصیف کردند. این مقاله بر آن است تا زمینه‌های حضور آمریکا در خلیج‌فارس با محوریت کشور ایران در خلال سال‌های 1347- 1320ش./1968- 1941م. را مورد بررسی قرار دهد. تحولات سیاسی پس از پایان جنگ جهانی دوم، دکترین‌ اتخاذشده از سوی رؤسای‌جمهور وقت آمریکا جهت نفوذ سیاسی ایالات‌متحده در منطقه خلیج‌فارس، تأمین امنیت رژیم صهیونیستی و نقش ایران در جنبش ظُفار طی این برهه زمانی، از مهم‌ترین موضوعات مورد بحث در  مقاله حاضر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها