نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان مشهد

چکیده

فرهنگ و ادب فارسی همواره طلایه‌دار مهر و محبت بوده و در عرصة حکمت و تربیت انسانی، در کاروان شعر و ادب جهان سهمی شایسته داشته است. روح لطیف و بی بدیل عرفانی آن، زیباترین جلوه‌های انسانی و پسند‌یده‌های اخلاقی را در دل آموزه‌های خویش جای داده است. تأثیر ارزشمند و پایدار اندیشه‌های عارفانه فارسی در زبان‌ها و فرهنگ‌های همجوار و دمیدن روح مشترک انسانی موجب غنای روز افزون فرهنگی این حوزه بوده است.
کشورهای منطقة اکو، در طول تاریخ دیرینة خود، کانون مناسبات خانقاهی و عرصة پایدار عرفان و تصوف به شمار می‌آمده‌اند. حضور انبوهی از مشایخ و پیران طریقت در این سامان و تجربة همزیستی مسالمت‌آمیز همراه با آزاد اندیشی و روحیة مدارا و تحمل‌گرایی، بنیانی سترگ است و می‌تواند الگویی مناسب و ترازی قابل اعتماد در مناسبات آینده به شمار آید و توانمندی بالقوه و ذاتی این بخش از جهان را برای مقابله با خشونت و کینه‌ورزی و تعصب به ویژه در دنیای امروز فراهم آورد.

کلیدواژه‌ها