کلیدواژه‌ها = چین
تعداد مقالات: 13
3. سیمای چین بر اساس کتاب سلسله التواریخ

دوره 17، 68-69، پاییز 1395، صفحه 99-117

بهرام امانی چاکلی؛ سیّده لیلا تقوی سنگدهی؛ سیّده زهرا موسوی


5. چین‌شناسیِ ایرانیان در پرتو ترجمه‌های دوره قاجاریه

دوره 17، 68-69، پاییز 1395، صفحه 209-228

امیر محمد احمدزاده


8. بررسی مناسبات فرهنگی ایران و چین در دوره ایلخانان

دوره 17، 68-69، پاییز 1395، صفحه 134-157

سیّداحمد عقیلی؛ احمد قربانی


9. سرزمین چین از دیدگاه جغرافینگاران مکتب عراقی

دوره 17، 68-69، پاییز 1395، صفحه 118-135

محمدجعفر اشکواری؛ امینه فضلی؛ ناهید قلی پور


11. سغد، حلقۀ اتصال چین با ایرانِ پیش از اسلام

دوره 17، 68-69، پاییز 1395، صفحه 59-79

نازنین خلیلی‌پور


12. از تبریز تا پکن (بررسی مناسبات ایلخانان با خان بزرگ مغول)

دوره 13، شماره 50، بهار 1391، صفحه 69-90

جواد عباسی؛ زهرا جهان


13. روابط تیموریان و چین در نیمه اول قرن نهم هجری

دوره 12، شماره 45، زمستان 1389، صفحه 25-50

مسعود بیات