مقاله علمی پژوهشی
چالش‌های ایران و عثمانی در خلیج فارس از شاه عباس تا سقوط صفویه
چالش‌های ایران و عثمانی در خلیج فارس از شاه عباس تا سقوط صفویه

نصراله پور محمدی املشی؛ ندا سنبلی

دوره 13، شماره 50 ، اردیبهشت 1391، صفحه 1-25

چکیده
  دور زدن دماغه امید نیک توسط اروپائیان و ورودشان به آب‌های اقیانوس هند، دریای سرخ دریای عمان و خلیج فارس سبب رویاروئی آ‌نها با فرمانروایان منطقه­ای شد، زیرا ورود آنها سیستم سنتی تجارت را مختل ­کرد. ...  بیشتر
مقاله علمی پژوهشی
مناسبات الوس جغتای و ایلخانان در عهد آباقا خان (680-663 ق.)
مناسبات الوس جغتای و ایلخانان در عهد آباقا خان (680-663 ق.)

محسن رحمتی؛ سمانه مرادی نژاد

دوره 13، شماره 50 ، اردیبهشت 1391، صفحه 41-68

چکیده
  از آنجا که قلمرو ایلخانان از دو سو با دیگر الوس‌های مغولی همسایه بود، مناسبات آنها با این الوس‌ها در تاریخ دوره حاضر از اهمیت فراوانی برخوردار است . در این میان، الوس جغتای به دلیل قرار گرفتن بر سر راه ...  بیشتر
مقاله علمی پژوهشی
از تبریز تا پکن (بررسی مناسبات ایلخانان با خان بزرگ مغول)
از تبریز تا پکن (بررسی مناسبات ایلخانان با خان بزرگ مغول)

جواد عباسی؛ زهرا جهان

دوره 13، شماره 50 ، اردیبهشت 1391، صفحه 69-90

چکیده
  با فتح کامل ایران توسط هولاکو و واگذاری حکومت مناطق متصرفی از سوی خان‌بزرگ مغول  به او ، حکومتی مغولی به نام ایلخانان در ایران تأسیس شد که اگرچه از جهت نظری تابع دربار خان‌بزرگ در چین بود، اما در عمل ...  بیشتر
مقاله علمی پژوهشی
بررسی گوشه‌هائی از سیاست‌های بانکداری بریتانیا در ایران و هند
بررسی گوشه‌هائی از سیاست‌های بانکداری بریتانیا در ایران و هند

زهرا علیزاده بیرجندی؛ زهرا نادی

دوره 13، شماره 50 ، اردیبهشت 1391، صفحه 91-113

چکیده
  مناسبات بریتانیا با شرق در حوزه­های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بروز پیدا کرد و شالوده­ این مناسبات بر محور حفظ منافع و حذف رقبای سیاسی از صحنه­ قدرت قرار داشت و در همین راستا، بریتانیا اهداف کلان ...  بیشتر
مقاله علمی پژوهشی
سیاست قدرت‌های بین‌المللی در قبال دولت و جریان‌های سیاسی ـ اجتماعی ایران طی جنگ جهانی دوم                   ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سیاست قدرت‌های بین‌المللی در قبال دولت و جریان‌های سیاسی ـ اجتماعی ایران طی جنگ جهانی دوم ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

علی قاسمی

دوره 13، شماره 50 ، اردیبهشت 1391، صفحه 115-139

چکیده
  اشغال ایران توسط قوای متفقین، آنها را وارد صحنه سیاسی ایران کرد.تا زمانی که تهدید آلمان نازی وجود داشت، متفقین در ارتباط با یکدیگر و نیز در مواجهه با دولت ایران در تعامل به سر می‌بردند.با کمرنگ شدن تهدید ...  بیشتر