دوره 24 (1402-1401)
شماره 95 فصلنامه تاریخ روابط خارجی با همکاری انجمن دیپلماسی ایران منتشر می‌شود.
شماره 94 فصلنامه تاریخ روابط خارجی با همکاری انجمن دیپلماسی ایران منتشر می‌شود.
شماره 93 فصلنامه تاریخ روابط خارجی با همکاری انجمن دیپلماسی ایران منتشر می‌شود.
دوره 23 (1401-1400)
دوره 22 (1400-1399)
دوره 21 (1399-1398)
دوره 20 (1398)
دوره 19 (1397)
دوره 18 (1396)
دوره 17 (1395)
دوره 16 (1394)
دوره 15 (1393)
دوره 14 (1392)
دوره 13 (1391)
دوره 12 (1390)
دوره 11 (1389)
مقاله علمی پژوهشی
تأثیر روابط خارجی ایلخانان بر هویت‌بخشی مذهبی در ایران
تأثیر روابط خارجی ایلخانان بر هویت‌بخشی مذهبی در ایران

محمد پاینده؛ مجتبی سلطانی احمدی؛ احمد بازماندگان خمیری؛ عبدالله ساجدی

دوره 24، شماره 94 ، اردیبهشت 1402، صفحه 3-34

چکیده
  حمله مغول به ایران پیامدهایی در عرصه سیاست و اجتماع داشت و یکی از آنها تغییر هویت مذهبی جامعه اهل سنت بود. با تثیبت حکومت ایلخانان در ایران، آنها وارد چالشی با دیگر همسایگان سنی‌مذهب خود شدند و یک گفتمان ...  بیشتر
مقاله علمی پژوهشی
تعاملات علما و حکومت شیبانی/ جدایی سیاسی ماوراءالنهر از ایران
تعاملات علما و حکومت شیبانی/ جدایی سیاسی ماوراءالنهر از ایران

زینت تاج علی؛ ذکرالله محمدی

دوره 24، شماره 94 ، اردیبهشت 1402، صفحه 35-56

چکیده
  با استیلای شیبانیان ابوالخیری بر سمرقند (907ق.) هم‌زمان با تأسیس دولت صفوی، روندی آغاز شد که نتیجه آن، تقابل مذهبی میان ماوراءالنهر و مناطق داخلی ایران بود. این تحول، منجر به اولین مرحله جدایی سیاسی ماوراءالنهر ...  بیشتر
مقاله علمی پژوهشی
تأثیرات شوروی بر ساختار اقتصادی و فرهنگی فرقه دموکرات آذربایجان
تأثیرات شوروی بر ساختار اقتصادی و فرهنگی فرقه دموکرات آذربایجان

محمدجعفر چمنکار

دوره 24، شماره 94 ، اردیبهشت 1402، صفحه 57-80

چکیده
  ظهور فرقه دموکرات آذربایجان از مهم‌ترین رویدادهای سیاسی قرن بیستم میلادی در ایران است که شهریور 1324ش. تا پایان آذر 1325ش. با حمایت همه‌جانبه دولت شوروی تشکیل شد. حمایت تمام‌عیار مسکو از این جریان در همه ...  بیشتر
مقاله علمی پژوهشی
تحلیلی بر بازتاب مسئله هرات در روزنامه وقایع اتفاقیه
تحلیلی بر بازتاب مسئله هرات در روزنامه وقایع اتفاقیه

محمد سلیمانی تبار؛ نصراله پور محمدی املشی

دوره 24، شماره 94 ، اردیبهشت 1402، صفحه 81-106

چکیده
  هرات مانند قندهار و کابل از جمله مناطقی بود که در قرن سیزدهم قمری/ نوزدهم میلادی تحت قیمومیت هیچیک از حکومت­های بزرگ منطقه نبود، اما کشورهایی از قبیل انگلیس، روسیه و ایران هر کدام بنا بر ­دلایلی به ...  بیشتر
مقاله علمی پژوهشی
محورهای سیاست انگلیسی ها در بلوچستانِ دوره قاجار
محورهای سیاست انگلیسی ها در بلوچستانِ دوره قاجار

عبدالودود سپاهی؛ عظیم شه بخش

دوره 24، شماره 94 ، اردیبهشت 1402، صفحه 107-128

چکیده
  بلوچستان در ابتدای سلطنت قاجارها، از نخستین مناطق ایران بود که سیاست انگلیسی­ها در آن به دلیل همجواری‌ با هندوستان آغاز شد و تا پایان این دوره به روش­های گوناگونی ادامه یافت. بررسی اهداف و سیاست­های ...  بیشتر
مقاله علمی ترویجی
واکاوی علل خیرش کُردها در زمان آتاتورک و تأثیر آن بر روابط تهران-آنکارا
واکاوی علل خیرش کُردها در زمان آتاتورک و تأثیر آن بر روابط تهران-آنکارا

مجید رادفر؛ حمید رنجبر؛ محمد تقی امامی خوئی

دوره 24، شماره 94 ، اردیبهشت 1402، صفحه 129-152

چکیده
  خیزش کُردهای ترکیه علیه دولت این کشور در نیمه اول دهه 1300ش. به یک بحران خطرناک برای دولت ترکیه تبدیل شد و دولت ترکیه در راستای سرکوب کامل شورشیان، تلاش‌های بسیاری کرد. آتاتورک که برای پیشبرد تفکرات غربی ...  بیشتر