مقاله علمی پژوهشی
مناقشات ایران و کمپانی هندشرقی انگلیس بر سر عواید گمرکی بندرعباس در عصر صفوی
مناقشات ایران و کمپانی هندشرقی انگلیس بر سر عواید گمرکی بندرعباس در عصر صفوی

فرج الله احمدی

دوره 14، شماره 55 ، مهر 1392، صفحه 1-22

چکیده
  شاه عباس اول، که در اندیشة اخراج پرتغالی‌ها از خلیج‌فارس بود، در صدد برآمد تا آنها را با یاری نیروی دریایی کمپانی هند شرقی، از این منطقه بیرون براند. در سال 1024ق./1615م. وی با کمپانی هند شرقی انگلیس قراردادی ...  بیشتر
مقاله علمی پژوهشی
الگوی سیاست خارجی ایران از مشروطه تا برآمدن رضاشاه
الگوی سیاست خارجی ایران از مشروطه تا برآمدن رضاشاه

روح الله اسلامی

دوره 14، شماره 55 ، مهر 1392، صفحه 23-72

چکیده
  ایران از مشروطه تا برآمدن رضاشاه دستخوش آشفتگی بود و جنگ جهانی اول نیز آشفتگی سیاسی را تشدید کرد. آیا در سال‌های مشروطه تا برآمدن رضاشاه ایرانیان دارای الگویی در سیاست خارجی بودند؟ در دورة قاجاریه با ...  بیشتر
مقاله علمی پژوهشی
پیوند ادب و سیاست: بازتاب جنگ جهانی اول در اشعار ادیب پیشاوری
پیوند ادب و سیاست: بازتاب جنگ جهانی اول در اشعار ادیب پیشاوری

جلیل قصابی گزکوه؛ هادی وکیلی

دوره 14، شماره 55 ، مهر 1392، صفحه 73-98

چکیده
  جنگ جهانی اول (1336-1332 ق./ 1918-1914 م.) گرچه در اروپا آغاز شد، اما دامنة آن به تدریج به دیگر نقاط جهان از جمله ایران رسید. با اینکه دولت ایران اعلام بی‌طرفی کرد، اما دولت‌های درگیر موضع ایران را نادیده گرفتند. ...  بیشتر
مقاله علمی پژوهشی
عناصر و مؤلفه‌های تأثیرگذار در روابط اقتصادی، بازرگانی و گردشگری دینی ایران و عراق (ناصرالدین شاه و عثمانی)
عناصر و مؤلفه‌های تأثیرگذار در روابط اقتصادی، بازرگانی و گردشگری دینی ایران و عراق (ناصرالدین شاه و عثمانی)

حسن دانایی‌فر

دوره 14، شماره 55 ، مهر 1392، صفحه 99-128

چکیده
  مناسبات دو کشور همجوار ایران و عراق (عثمانی) سابقه‌ای طولانی و چشمگیر دارد و ابعاد گوناگون آن در طول زمان از متغیرهای مختلف تأثیر می‌پذیرفته است. مقالة حاضر به بررسی تأثیر شماری متغیرها در روابط اقتصادی ...  بیشتر
مقاله علمی پژوهشی
میرزاعلی‌خان مقدم مراغه‌ای و کتابچه آداب دیپلماتیک در عصر قاجاریه
میرزاعلی‌خان مقدم مراغه‌ای و کتابچه آداب دیپلماتیک در عصر قاجاریه

نادره جلالی

دوره 14، شماره 55 ، مهر 1392، صفحه 129-146

چکیده
  میرزا علی خان مقدم مراغه‌ای، از امرای دربار محمد شاه و ناصرالدین شاه، ملقب به حاجب‌الدوله، ضیاءالملک، صنیع‌الدوله و اعتمادالسلطنه، در طول حیات خود مشاغلی چون فراش‌باشی، حکومت خوزستان و لرستان، وزارت ...  بیشتر
مقاله علمی پژوهشی
بررسی بحران آذربایجان برپایة مدل مدیریت بحران برچر
بررسی بحران آذربایجان برپایة مدل مدیریت بحران برچر

محسن خلیلی؛ زهرا سلیمانی پور؛ فهیمه عشرتی خلیل‌آباد

دوره 14، شماره 55 ، مهر 1392، صفحه 147-184

چکیده
  پس از پایان دومین جنگ جهانی، نیروهای شوروی، تنها پس از طرح شکایت ایران در شورای امنیّت، حاضر شدند خاک ایران را تخلیه کنند. بحران آذربایجان، حاکی از ارادة شوروی برای گسترش دامنة نزاع به سطوح بالاتر بود ...  بیشتر