مقاله علمی پژوهشی
واکاوی رویکرد منابع عصر صفوی در روابط خارجی
واکاوی رویکرد منابع عصر صفوی در روابط خارجی

حمید حاجیان پور؛ رضا دریکوندی

دوره 20، شماره 80 ، مهر 1398، صفحه 1-24

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش، بیان جزئیات روابط خارجی و پرداختن به رفت‌وآمدهای هیئت­های سیاسی نیست، بلکه این نوشتار درصدد آن است تا با مطالعه برخی از مهمترین منابع عصر صفوی، مؤلفه­های کلی حاکم بر نگرش ...  بیشتر
مقاله علمی پژوهشی
کوچ اجباری و تبعید ایرانیان مقیم شوروی به قزاقستان
کوچ اجباری و تبعید ایرانیان مقیم شوروی به قزاقستان

مجتبی دمیرچی‌لو

دوره 20، شماره 80 ، مهر 1398، صفحه 25-46

چکیده
  ایرانیان مقیم شوروی همانند بسیاری از اقوام ساکن آن کشور از سرکوب­های سیاسی دوران استالین مصون نماندند و قربانی سیاست­های غیر انسانی و ظالمانه حکومتی شدند که ادعای برابری، عدالت و آزادی خلق­ها را ...  بیشتر
مقاله علمی پژوهشی
سیاست خارجی دست نشانده و فروپاشی رژیم پهلوی واکاوی برداشت شاه از نقش ملی
سیاست خارجی دست نشانده و فروپاشی رژیم پهلوی واکاوی برداشت شاه از نقش ملی

سمیه حمیدی؛ جواد شایسته راد

دوره 20، شماره 80 ، مهر 1398، صفحه 47-70

چکیده
  سیاست خارجی به فعالیت­های برون‌مرزی یک دولت در ارتباط با سایر واحدهای سیاسی در نظام بین‌الملل اطلاق می­شود­. سیاست خارجی ایران با پایان جنگ جهانی دوم بر مبنای سیاست‌های متفقین تعیین و اجراء می‌شد. ...  بیشتر
مقاله علمی پژوهشی
روان‌شناختی شاه و سیاست خارجی ایرانِ دوره پهلوی در قبال قدرت‌های بزرگ
روان‌شناختی شاه و سیاست خارجی ایرانِ دوره پهلوی در قبال قدرت‌های بزرگ

عبداله مرادی

دوره 20، شماره 80 ، مهر 1398، صفحه 71-96

چکیده
  نهاد سلطنت به‌عنوان قدرت مطلقه حاکم بر کشور و شخص پادشاه، یکی از مهمترین متغیرهای مؤثر بر سیاست خارجی دوره پهلوی دوم بوده است. به‌ویژه اینکه نقش شاه در ساختار قدرت سیاسی به شکل مستمر افزایش یافته، تا ...  بیشتر
مقاله علمی پژوهشی
سیاست نظامی نادرشاه افشار در قفقاز
سیاست نظامی نادرشاه افشار در قفقاز

جهانبخش ثواقب؛ احمد لعبت فرد؛ میرصادق حسینی

دوره 20، شماره 80 ، مهر 1398، صفحه 97-122

چکیده
  قفقاز از زمان باستان تاکنون دارای اهمیت راهبردی بوده است و قدرت­های بزرگ مختلفی از جمله ایران، عثمانی و روسیه تزاری برای چندین سده بر سر تسلط آن با یکدیگر در کشمکش بودند. این منطقه همواره جایگاه ویژه‌ای ...  بیشتر
مقاله علمی پژوهشی
ساسانیان و خلیج‌فارس (دریای ما)
ساسانیان و خلیج‌فارس (دریای ما)

تورج دریایی؛ حیدر امیری

دوره 20، شماره 80 ، مهر 1398، صفحه 123-144

چکیده
  با تشکیل امپراتوری روم باستان، به‌مرور زمان رومیان نام دریای مدیترانه را تغییر دادند و عنوان mare nostrum به معنی "دریای ما" را به آن دادند. رومیان در راستای این اندیشه شمال آفریقا را نیز تصرف کردند. این مقاله ...  بیشتر