مقاله علمی پژوهشی
جایگاه اقتصادی بندرهای هلنیستی کرانه شمالی خلیج فارس در دوره سلوکی
جایگاه اقتصادی بندرهای هلنیستی کرانه شمالی خلیج فارس در دوره سلوکی

حمیدرضا پاشازانوس؛ میلاد جعفری گاوزن

دوره 22، شماره 85 ، دی 1399، صفحه 3-24

چکیده
  آب‌های آزاد، شریان‌های تجاری حکومت‌ها برای تأمین نیازهای خود از سایر سرزمین‌های دوردست هستند. جایگاه خلیج فارس در جوار مراکز تمدنی دوران باستان سبب شد تا نظارت بر این آبراهه استراتژیک از جمله اولویت‌های ...  بیشتر
مقاله علمی پژوهشی
مناسبات سیاسی درانیان با شاهان افشاری در خراسان
مناسبات سیاسی درانیان با شاهان افشاری در خراسان

ابراهیم خسروی برده؛ علی اکبر سلیمانی نژاد

دوره 22، شماره 85 ، دی 1399، صفحه 25-56

چکیده
  ابدالی‌ها در دوره صفویه از ملتان و قندهار به‌سوی هرات مهاجرت کردند. همزمان با شورش و عصیان غلزائی‌ها در قندهار، آنان نیز در سال 1129 ق. شورش کرده و با فتح هرات، حاکم صفوی را از این شهر اخراج کردند. مسئله ...  بیشتر
مقاله علمی پژوهشی
جایگاه هرمز در مناسبات ایران با جنوب و شرق آسیا در سده پانزدهم میلادی
جایگاه هرمز در مناسبات ایران با جنوب و شرق آسیا در سده پانزدهم میلادی

علی رسولی؛ زینب معصومی

دوره 22، شماره 85 ، دی 1399، صفحه 57-78

چکیده
  ارتباطات دریایی ایران با جنوب و شرق آسیا در طول سده نهم قمری/ پانزدهم میلادی عمدتاً از طریق جزیره هرمز و تحت نظارت خاندان محلی معروف به شاهان هرمز یا ملوک هرمز صورت می‌گرفت. در همان حال که در نیمه نخست ...  بیشتر
مقاله علمی پژوهشی
واکاوی دکترین پهلوی دوم در سیاست خارجی
واکاوی دکترین پهلوی دوم در سیاست خارجی

مجتبی سلطانی احمدی؛ مصطفی گوهری فخرآباد؛ محمدحسن پورقنبر

دوره 22، شماره 85 ، دی 1399، صفحه 79-102

چکیده
  یکی از برنامه‌های پر سر و صدای شاه در دهه 40 شمسی، سیاست مستقل ملی بود که بر اساس آن قرار بود ایران با ایجاد موازنه مثبت میان بلوک شرق و غرب، استقلال خود را در سیاست خارجی حفظ کند. الگوبرداری از سیاست مستقل ...  بیشتر
مقاله علمی پژوهشی
همگرایی سیاسی ایران و پاکستان در دوره پهلوی دوم
همگرایی سیاسی ایران و پاکستان در دوره پهلوی دوم

بهنام شیخی

دوره 22، شماره 85 ، دی 1399، صفحه 103-124

چکیده
  جمهوری اسلامی پاکستان پس از استقلال هند از بریتانیا، در سال 1326 ش./ 1947م. از هندوستان رسماً جدا شد. هند از تجزیه قلمرو خود به شدت ناراضی بود، لذا دشمنی و رقابت دو کشور هند و پاکستان از آغاز شروع شد و همواره ...  بیشتر
مقاله علمی پژوهشی
مناسبات تجاری ایران و شمال قفقاز در دوره صفویان
مناسبات تجاری ایران و شمال قفقاز در دوره صفویان

جواد مرشدلو

دوره 22، شماره 85 ، دی 1399، صفحه 125-144

چکیده
  پیشینه ارتباطات تجاری ایران با شمال قفقاز را تا دوره باستان می‌توان ردیابی کرد. این مناسبات در دوره میانه، تحت تأثیر یورش‌های مکرر اقوام غز و مغول به جنوب قفقاز و پیامدهای آن، از جمله جابه‌جایی‌های ...  بیشتر