مقاله علمی پژوهشی
روابط حیره با ساسانیان
روابط حیره با ساسانیان

محمودرضا کوهکن

دوره 18، شماره 72 ، مهر 1396، صفحه 1-22

چکیده
  حیره، شهری در سرزمین میان‌رودان بود که ویرانه‌های آن در جنوب کوفه (نجف امروزی) بر جای مانده است. این شهر از لحاظ جغرافیای تاریخی در شمال شبه جزیرة عربستان و در امتداد مرزهای غربی حکومت ساسانی قرار داشت ...  بیشتر
مقاله علمی پژوهشی
بررسی مناسبات عادل‌شاهیان با دولت صفوی
بررسی مناسبات عادل‌شاهیان با دولت صفوی

سعید رجایی؛ مهدی بذرگر

دوره 18، شماره 72 ، مهر 1396، صفحه 23-46

چکیده
  ضعف حکومت بهمنی (933-748ق.)، درگیری­ها و چند دستگی­های درون حکومت را بیشتر کرد و پنج حکومت عادل­شاهیان، نظام­شاهیان، قطب­شاهیان، عماد­شاهیان و برید­شاهیان پدید آمد. عادل­شاهیان در میان سه ...  بیشتر
مقاله علمی پژوهشی
اعراب عمان در خلیج فارس طی دورة‌ شاه سلطان حسین صفوی
اعراب عمان در خلیج فارس طی دورة‌ شاه سلطان حسین صفوی

نصراله پور محمدی املشی؛ ندا سنبلی

دوره 18، شماره 72 ، مهر 1396، صفحه 47-77

چکیده
  شاهراه­های آبی جهان از گذشته­های دور تاکنون مورد توجه بوده­اند و حکومت­های گوناگون سعی در نفوذ و تسلط بر آن و برقراری ارتباط با کشورهای همجوار مناطق فوق داشته­اند. یکی از این مناطق استراتژیک، ...  بیشتر
مقاله علمی پژوهشی
خلیج ‌فارس و رویکرد سفرنامه‌های خارجی عهد قاجار
خلیج ‌فارس و رویکرد سفرنامه‌های خارجی عهد قاجار

عبدالله متولی؛ ساره مشهدی میقانی

دوره 18، شماره 72 ، مهر 1396، صفحه 79-106

چکیده
  نقش خلیج ‌فارس در تعاملات جهانی موجب شده است تا همیشه به عنوان نقطه‌ای کانونی توجه قدرت‌های فرامنطقه‌ای را جلب کند. نفوذ این قدرت­ها در این منطقه، از قرن شانزدهم میلادی به سبب اهمیت تجاری خلیج فارس ...  بیشتر
مقاله علمی پژوهشی
نقش بازی بزرگ بر شکنندگی تعاملات خارجی دولت قاجار (مطالعة موردی: افغانستان؛ 1856- 1794م.)
نقش بازی بزرگ بر شکنندگی تعاملات خارجی دولت قاجار (مطالعة موردی: افغانستان؛ 1856- 1794م.)

سمیه حمیدی؛ ناصر یوسف زهی

دوره 18، شماره 72 ، مهر 1396، صفحه 107-138

چکیده
  تعاملات خارجیِ ایرانِ عصر قاجار، یکی از مقولات بحث­برانگیز است. در این دوره و برای نخستین­بار، ایران به عرصة سیاست بین­الملل در قالب بازی بزرگ راه یافت. در پی آن، تعاملاتِ سازنده و شکنندة خارجی دولت­های ...  بیشتر
مقاله علمی پژوهشی
پهلوی دوم و واکاوی سیاست خارجی آمریکا در دورة ریاست جمهوری کارتر با تأکید بر مسألة انقلاب در ایران (1357-1355ش.)
پهلوی دوم و واکاوی سیاست خارجی آمریکا در دورة ریاست جمهوری کارتر با تأکید بر مسألة انقلاب در ایران (1357-1355ش.)

ایرج سوری؛ مهدی رضاپور

دوره 18، شماره 72 ، مهر 1396، صفحه 139-170

چکیده
  در اواخر سال 1355ش. دولت دموکرات کارتر بر سرکار آمد. کارتر سیاست دوگانه‌ای در برابر رژیم حاکم بر ایران تا زمان فروپاشی آن در پیش گرفت؛ از کاهش صدور تسلیحات نظامی و تأکید بر اجرای مقررات حقوق بشر تا تجدیدنظر ...  بیشتر