مقاله علمی پژوهشی
درآمدی بر روابط مادها و بابلی‌ها
درآمدی بر روابط مادها و بابلی‌ها

شهرام جلیلیان

دوره 18، شماره 71 ، تیر 1396، صفحه 9-50

چکیده
  در آغازِ سدة ششم پیش از میلاد، مادها و بابلی‌ها در یکی از بزرگ‌ترین جنگ‌های باستانی، به فرمانرواییِ ستمگرانة آشوریان در شرق نزدیک پایان دادند. بابلی‌ها در جنوب میانرودان، پیش از هم‌پیمانی با مادهای ...  بیشتر
مقاله علمی پژوهشی
صفویه، راه‌های حج و حجاج ماورا ءالنهر (سال‌های 1038- 907ق./ 1629- 1501م.)
صفویه، راه‌های حج و حجاج ماورا ءالنهر (سال‌های 1038- 907ق./ 1629- 1501م.)

زینت تاج علی

دوره 18، شماره 71 ، تیر 1396، صفحه 51-67

چکیده
  در اغلب پژوهش‌ها، با استناد به منابع رسمی و مکاتباتهمسایه‌های شرق و غرب(شیبانیان و عثمانی)، صفویه را موجب بسته شدن راه‌های حج بر روی زائران ماوراءالنهر و مناطق داخلی ایران دانسته‌اند. در مقالة حاضر، ...  بیشتر
مقاله علمی پژوهشی
سفیر هنر ایرانی در موزه‌های جهان (فرش تبریز عصر صفوی)
سفیر هنر ایرانی در موزه‌های جهان (فرش تبریز عصر صفوی)

عادل شعبانی مقدم؛ نزهت احمدی

دوره 18، شماره 71 ، تیر 1396، صفحه 69-94

چکیده
  صنعت فرش در تاریخ ایران زمین قدمتی چند هزار ساله دارد. این کالا از چادر عشایر گرفته تا کاخ‌های سلطنتی، زینت‌بخش بود و با توجه به اهمیت آن، همیشه مشتاقانی در خارج از مرزهای جغرافیایی ایران نیز داشته است. ...  بیشتر
مقاله علمی پژوهشی
واکنش به حضورقشون خارجی درایران (طی سال‌های 1329-1327ق./ 1289-1287ش./ 1911- 1909م.)
واکنش به حضورقشون خارجی درایران (طی سال‌های 1329-1327ق./ 1289-1287ش./ 1911- 1909م.)

فاطمه سهیلی؛ آسیه حسینی

دوره 18، شماره 71 ، تیر 1396، صفحه 95-120

چکیده
  نهضت مشروطه به عنوان نقطة عطفی در تاریخ ایران، جنبه‌های گوناگونی از زندگی سیاسی- اجتماعی وفرهنگی ایرانیان را تغییر داد؛ از آن جمله تحوّل درنگرش ایرانیان نسبت به نقش‌آفرینی و مشارکت در تعیین سرنوشت ...  بیشتر
مقاله علمی پژوهشی
جاودانگی اندیشۀ ایرانشهری در روابط خارجی
جاودانگی اندیشۀ ایرانشهری در روابط خارجی

حسین الهی

دوره 18، شماره 71 ، تیر 1396، صفحه 121-134

چکیده
  ایرانیان در عصر باستان،بر مبنای اندیشۀ ایرانشهری،روابط خود را بر پایۀ تساهل،تسامح و میانه‌روی و نیز آزادی در باورها، سنت ها، آیین‌ها و مذاهب قرار داده بودند و با این شیوه توانستند یکی از بزرگ ترین و ...  بیشتر
مقاله علمی پژوهشی
میزبان‌های ناراحت، میهمان‌های مغرض: زندگی و روزگار چپ‌های انقلابی ایرانی در اتحاد شوروی (طی سال‌های 1317-1299ش./ 1939- 1921م.)
میزبان‌های ناراحت، میهمان‌های مغرض: زندگی و روزگار چپ‌های انقلابی ایرانی در اتحاد شوروی (طی سال‌های 1317-1299ش./ 1939- 1921م.)

تورج اتابکی

دوره 18، شماره 71 ، تیر 1396، صفحه 135-162

چکیده
  در این مقاله، زندگی و روزگار بازیگران سیاسی- انقلابی ایرانی در اتحاد شوروی، پس از استقرار حکومت کمونیستی طی سال‌های 1317-1299ش./ 1939- 1921م. با موضوعاتی همچون نحوه‌ و علل ورود طبقات فرودست جامعة ایران در اواخر ...  بیشتر