دوره 24 (1401)
دوره 23 (1400)
شماره 92 فصلنامه تاریخ روابط خارجی با همکاری انجمن دیپلماسی ایران منتشر می‌شود.
شماره 91 فصلنامه تاریخ روابط خارجی با همکاری انجمن دیپلماسی ایران منتشر می‌شود.
شماره 90 فصلنامه تاریخ روابط خارجی با همکاری انجمن دیپلماسی ایران منتشر می‌شود.
شماره 89 فصلنامه تاریخ روابط خارجی با همکاری انجمن دیپلماسی ایران منتشر می‌شود.
دوره 22 (1399-1400)
دوره 21 (1398-1399)
دوره 20 (1398)
دوره 19 (1397)
دوره 18 (1396)
دوره 17 (1395)
دوره 16 (1394)
دوره 15 (1393)
دوره 14 (1392)
دوره 13 (1391)
دوره 12 (1390)
دوره 11 (1389)
مقاله علمی ترویجی
تأثیر روابط خارجی بر گفتمان تجدد در دوره پهلوی اول
تأثیر روابط خارجی بر گفتمان تجدد در دوره پهلوی اول

نصراله پور محمدی املشی؛ فوزیه جوانمردی

دوره 23، شماره 89 ، دی 1400، صفحه 3-30

چکیده
  اندیشه یا گفتمان تجدد در دوره پهلوی اول، یکی از مفاهیم مهم در حوزه اندیشه سیاسی و اجتماعی بود. علاقه‌مندی رضا شاه به نظریات روشنفکران تجددخواه و شیفتگی وی به پیشرفت‌های اروپا و دنباله‌روی از آنها، موجب ...  بیشتر
مقاله علمی ترویجی
جنگ جهانی دوم و حضور متفقین در بندر بوشهر (1323ـ1320ش.)
جنگ جهانی دوم و حضور متفقین در بندر بوشهر (1323ـ1320ش.)

گالیا حق پرست

دوره 23، شماره 89 ، دی 1400، صفحه 31-50

چکیده
  بندر بوشهر یکی از بندرهای قدیمی خلیج فارس، همواره در تحولات مهم سیاسی و اقتصادی ایران تأثیرگذار بوده است. در طول تاریخ معاصر، نیروهای انگلیسی در چهار مرحله به این بندر هجوم آوردند که آخرین آن مربوط به ...  بیشتر
مقاله علمی ترویجی
جایگاه اقتصادی یزد در مسیر تجارت بین‌المللی جاده ابریشم در عصر ایلخانان
جایگاه اقتصادی یزد در مسیر تجارت بین‌المللی جاده ابریشم در عصر ایلخانان

عاطفه رنجبر جمال آبادی

دوره 23، شماره 89 ، دی 1400، صفحه 51-76

چکیده
  در عصر ایلخانی و پس از آن، هم­زمان با به‌وجودآمدن سلسله­های محلی، شهر یزد از امنیت نسبی برخوردار بود. سلسله­های محلی اتابکان و آل ­مظفر در طول دوره ایلخانی، با توجه به دوری یزد از مراکز تحول­خیز، ...  بیشتر
مقاله علمی پژوهشی
بازتاب سیاست ضدامپریالیسم شوروی در مطبوعات حزب توده (1332-1330ش.)
بازتاب سیاست ضدامپریالیسم شوروی در مطبوعات حزب توده (1332-1330ش.)

زهرا سرگزی؛ محسن رحمتی؛ علاالدین شاهرخی

دوره 23، شماره 89 ، دی 1400، صفحه 77-100

چکیده
  پس از جنگ جهانی دوم، آمریکا به‌عنوان مدافع استقلال و تمامیت ارضی ایران ظاهر شد و از سیاست‌های استعماری شوروی و انگلیس در ایران انتقاد کرد. دولت شوروی نیز به‌واسطه همکاری با انگلیس و آمریکا در طول جنگ، ...  بیشتر
مقاله علمی ترویجی
بررسی نقش ایرانی‌تباران در دگرگونی‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بحرین (2020- 1850 م.)
بررسی نقش ایرانی‌تباران در دگرگونی‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بحرین (2020- 1850 م.)

فرشید لاری منفرد؛ سجاد پاپی

دوره 23، شماره 89 ، دی 1400، صفحه 101-120

چکیده
   ایرانی‌تباران بخشی مهم از جمعیت بحرین را تشکیل می­دهند. آنان به‌دلیل حضور دیرپای تاریخی خود در این سرزمین، برخورداری از جمعیت زیاد و نیز توانمندی اقتصادی، نقش ‌به‌سزایی در عرصه­های گوناگون ...  بیشتر
مقاله علمی ترویجی
اهمیت استراتژیک قندهار و تأثیر آن بر روابط صفویان با گورکانیان هند (دوره سلطنت شاه‌ عباس اول)
اهمیت استراتژیک قندهار و تأثیر آن بر روابط صفویان با گورکانیان هند (دوره سلطنت شاه‌ عباس اول)

محمد منصوری مقدم؛ محمدرضا قلیزاده؛ مجتبی الهی

دوره 23، شماره 89 ، دی 1400، صفحه 121-138

چکیده
  مقارن با شکل‌گیری حکومت صفویه در ایران، سلسله گورکانیان در هند تأسیس شد. شاهان این دو سلسله به تأسی از نیاکانشان، سعی در استمرار روابط حسنه و غیرخصمانه داشتند؛ اما مسئله قندهار همواره بر این روابط دوستانه ...  بیشتر