مقاله علمی پژوهشی
بررسی اهداف و پیامدهای یورش دو فاتح به هند (سلطان محمود غزنوی و امیر تیمورگورکانی)
بررسی اهداف و پیامدهای یورش دو فاتح به هند (سلطان محمود غزنوی و امیر تیمورگورکانی)

جلیل قصابی گزکوه؛ سعید رجایی

دوره 16، شماره 61 ، دی 1393، صفحه 1-30

چکیده
  هند از دیر باز، توجه فاتحان و قدرتمندان را با انگیزه‌های مذهبی و اقتصادی بر می‌انگیخته است؛ از آن جمله‌اند: سلطان محمود غزنوی (۳۸۶-۴۲۰ق.) و امیر تیمور گورکانی (807-771ق). سلطان غزنوی با هدف کسب منابع اقتصادی، ...  بیشتر
مقاله علمی پژوهشی
نقش دین و مذهب در روابط ملکشاه سلجوقی با خلافت و سلسله‌های همجوار
نقش دین و مذهب در روابط ملکشاه سلجوقی با خلافت و سلسله‌های همجوار

عبدالحسین میلانی؛ فاطمه حاجیانی

دوره 16، شماره 61 ، دی 1393، صفحه 31-52

چکیده
  حاکمیت سلجوقیان بر ایران به عنوان بخشی از جهان اسلام، از سال 431 ق. آغاز شد. مجاورت حکومت آنها با دیگر حاکمیت‌های مسلمان و مسیحی، چگونگی و ساماندهی روابط میان ایشان قابل تأمل است. ملکشاه یکی از بزرگ‌ترین ...  بیشتر
مقاله علمی پژوهشی
سفرا در دربار مغولان و ایلخانان ( آداب و تشریفات)
سفرا در دربار مغولان و ایلخانان ( آداب و تشریفات)

علیرضا اشتری تفرشی؛ مهدی بیگدلو

دوره 16، شماره 61 ، دی 1393، صفحه 53-71

چکیده
  سفارت در دورة مغولی و ایلخانی، آداب و رسوم ویژه‌ داشت که می‌توان آنها را در آداب انتخاب، ارسال و نحوه ارائه پیام دسته‌بندی کرد. برخی از آداب پذیرش سفیران از رسوم مغولی سرچشمه می‌گرفت؛ مانند سپردن گروگان ...  بیشتر
مقاله علمی پژوهشی
بررسی روابط دو سویۀ جنبش جنگل و بلشویک‏ها تا پیش از رویداد انزلی (28 اردیبهشت 1299ش)
بررسی روابط دو سویۀ جنبش جنگل و بلشویک‏ها تا پیش از رویداد انزلی (28 اردیبهشت 1299ش)

ابوطالب سلطانیان

دوره 16، شماره 61 ، دی 1393، صفحه 73-93

چکیده
  در بسیاری از منابع، روابط جنبش جنگل و بلشویک‌ها را از زمانی پی گرفته‌اند که بلشویک‌ها وارد بندر انزلی شدند و تصویر روشنی از روابط میان آنها تا پیش از این رویداد به دست نمی‏دهند؛حال آنکه بنابر برخی ...  بیشتر
مقاله علمی پژوهشی
تحلیلی بر روابط خارجی و مسائل داخلی ایران در جنگ جهانی دوم بر پایه گزارش‌های سر ریدر بولارد
تحلیلی بر روابط خارجی و مسائل داخلی ایران در جنگ جهانی دوم بر پایه گزارش‌های سر ریدر بولارد

مریم شیپری؛ حسین میرزایی

دوره 16، شماره 61 ، دی 1393، صفحه 95-1321

چکیده
  سر ریدر بولارد، یکی از مهم‌ترین دیپلمات‌های انگلیسی در نقاط گوناگون جهان به ویژه در منطقة خاورمیانه، سمت‌های مختلف داشت. از جمله، در مدت زمان جنگ دوم جهانی نخست به عنوان وزیرمختار دولت بریتانیا و سپس ...  بیشتر
مقاله علمی پژوهشی
روابط اقتصادی ایران و شوروی از شروع دورة تنش‌زدایی تا پایان حکومت پهلوی (1357- 1342ش)
روابط اقتصادی ایران و شوروی از شروع دورة تنش‌زدایی تا پایان حکومت پهلوی (1357- 1342ش)

فاطمه زینلی؛ محمدتقی مختاری

دوره 16، شماره 61 ، دی 1393، صفحه 133-152

چکیده
  کودتای 28 مرداد 1332 سرآغاز فرمانروایی مطلق شاه در عرصه سیاست داخلی و خارجی ایران بود. محمدرضا شاه کوشید تا در جهانِ مبتنی بر دو قطب شرق و غرب، منافع ملی و سیاست خارجی خود را با ایالات متحده همسو کند، اما ...  بیشتر