مقاله علمی پژوهشی
روش‌های تحلیل اسناد سیاسی و دیپلماتیک
روش‌های تحلیل اسناد سیاسی و دیپلماتیک

روح اله اسلامی

دوره 12، شماره 48 ، مهر 1390، صفحه 1-46

چکیده
  تحقیق و پژوهش با فرضیه آغاز ‌می‌گردد، سپس توسط اسناد به واقعیت ارجاع داده می­شود و اعتبار علمی آن مورد پذیرش قرار می­گیرد. اسناد دیپلماتیک و سیاسی از سهم والایی در اعتبار علمی یک تحلیل سیاسی  برخوردارند. ...  بیشتر
مقاله علمی پژوهشی
مناسبات سیاسی الناصرلدین الله با حکومت‌های شرق عالم اسلام
مناسبات سیاسی الناصرلدین الله با حکومت‌های شرق عالم اسلام

ابراهیم باوفا

دوره 12، شماره 48 ، مهر 1390، صفحه 27-50

چکیده
  ابوالعباس احمدبن مستضئی، ملقب به الناصرلدین الله که دوران حکومت وی از همة خلفای عباسی طولانی‌تر بود، در مناسبات سیاسی کوشش کرد که شوکت دیرین خلافت را همچون روزگار نخست آن بازگرداند. کشاکش‌ها و منازعات ...  بیشتر
مقاله علمی پژوهشی
درآمدی تحلیلی بر: پول‌، پیدایش بانک‌ها و تأثیر آن بر اقتصاد و تجارت در عصر قاجار (با تکیه بر فعالیت‌‌های بانکداری روس و انگلیس در ایران
درآمدی تحلیلی بر: پول‌، پیدایش بانک‌ها و تأثیر آن بر اقتصاد و تجارت در عصر قاجار (با تکیه بر فعالیت‌‌های بانکداری روس و انگلیس در ایران

سیّدرحمان‌ حسنی

دوره 12، شماره 48 ، مهر 1390، صفحه 51-78

چکیده
  یکی از مباحث اساسی در اقتصاد هرکشوری پول، مسکوکات و بانک است. این مهم بی‌تردید با توجه به جایگاه آن در اقتصاد و تجارت عصر قاجار قابل تعمق و ملاحظه است. از یک سو، نامشخص بودن وضعیت پول و مسکوکات ایران و ...  بیشتر
مقاله علمی پژوهشی
مناسبات فرامرزی روزگار قاجار: روابط خارجی یا سیاست خارجی؟
مناسبات فرامرزی روزگار قاجار: روابط خارجی یا سیاست خارجی؟

محسن خلیلی

دوره 12، شماره 48 ، مهر 1390، صفحه 79-101

چکیده
  سیاست خارجی، چهار عامل اصلی دارد: شناخت محیط بین‌المللی برای فهم وقایع جهانی، تهیه نقشه کلان یا استراتژی برای تأمین منافع ملی، تهیه طرح‌های عملیاتی یا تاکتیک‌های اجرایی برای تحقق استراتژی ملی و سازماندهی ...  بیشتر
مقاله علمی پژوهشی
بررسی روابط سیاسی ایران و آمریکا در دوره نخست‌وزیری محمد مصدق
بررسی روابط سیاسی ایران و آمریکا در دوره نخست‌وزیری محمد مصدق

علی سلیمانی

دوره 12، شماره 48 ، مهر 1390، صفحه 103-129

چکیده
  تاریخ معاصر ایران بین سال‌های 1332-1330ش./ 1953-1951م .به دلایل متعدد از اهمیت بسزایی برخوردار است. از جنبه‌های مهم این دوره، جنبش ملت ایران برای ملی شدن نفت و واکنش دولت ایالات متحده آمریکا در قبال آن است. این ...  بیشتر
مقاله علمی پژوهشی
رویکردهای عمده شاه‌عباس در مناسبات با هند (بر پایه مکاتبات متبادله)
رویکردهای عمده شاه‌عباس در مناسبات با هند (بر پایه مکاتبات متبادله)

عبدالله متولی

دوره 12، شماره 48 ، مهر 1390، صفحه 131-146

چکیده
  سرزمین هند در دوره صفویه یکی از همسایگان مرزی ایران تلقی می‌شد. عثمانی‌ها در غرب و ازبکان در شمال شرق دو همسایه دیگر صفویان بودند. این سه منطقه از لحاظ مذهبی با صفویه تجانسی نداشتند؛ بنابر این در کنار ...  بیشتر