مقاله علمی پژوهشی
امریکا و اهمیت نظامی ایران در جنگ جهانی دوم
امریکا و اهمیت نظامی ایران در جنگ جهانی دوم

حسین آبادیان

دوره 12، شماره 47 ، تیر 1390، صفحه 1-30

چکیده
  ایران در موقعیتی حساس از جغرافیای جهانی قرار دارد. ‌این موقعیت همواره موجب رقابت قدرت‌های بزرگ برای تسلط بر‌این کشور می‌شده است. تا اوایل قرن بیستم‌این رقابت عمدتاً بین روسیه و انگلستان بود، روسیه ...  بیشتر
مقاله علمی پژوهشی
اقدامات خوشتاریای گرجستانی در جنگل‌های شمال ایران (1926-1913 م)
اقدامات خوشتاریای گرجستانی در جنگل‌های شمال ایران (1926-1913 م)

حسین احمدی

دوره 12، شماره 47 ، تیر 1390، صفحه 31-53

چکیده
  آکاکی مددیوویچ خوشتاریا تبعه گرجستان با تأسیس شرکتی به نام خود در ایران، فعالیت‌‌‌های اقتصادی‌اش را آغاز کرد. خوشتاریا با حمایت دولت روسیه و میانجی‌گری مقامات ایران از جمله میرزا محمدولی‌خان تنکابنی ...  بیشتر
مقاله علمی پژوهشی
بررسی تحلیلی- سندی علل مهاجرت دسته جمعی اهالی بنادر کلات و گرزه از ولایت شیبکوه لنگه به عُمّانات(1316-1315ش)
بررسی تحلیلی- سندی علل مهاجرت دسته جمعی اهالی بنادر کلات و گرزه از ولایت شیبکوه لنگه به عُمّانات(1316-1315ش)

علی بحرانی پور

دوره 12، شماره 47 ، تیر 1390، صفحه 55-75

چکیده
  مردم سواحل و بنادر شمالیِ خلیج فارس از دیرباز روابط تنگاتنگ و حتی پیوندهای خویشاوندی با سواحل جنوبی آن به ویژه با عُمانات داشته‌اند. این امر در روزگار حاکمیت نظام ممالک محروسه در دوره قاجار- گونه‌ای ...  بیشتر
مقاله علمی پژوهشی
معرفی و بررسی عملکرد مستشاران خارجی در ایران (از آغاز ورود تا سلطنت محمد شاه قاجار)
معرفی و بررسی عملکرد مستشاران خارجی در ایران (از آغاز ورود تا سلطنت محمد شاه قاجار)

ابتهاج سلیمی

دوره 12، شماره 47 ، تیر 1390، صفحه 77-96

چکیده
  هدف مقاله حاضر، بررسی عملکرد مستشاران خارجی در زمینه­های گوناگون سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی و پیامدهای حضور آنها از بدو ورود به ایران تا اواخر سلطنت محمد شاه قاجار است.  در این میان، از تعدادی ...  بیشتر
مقاله علمی پژوهشی
بررسی مناسبات شاهرخ تیموری با ممالیک  (بر مبنای تلاش برای تعویض پوشش کعبه)
بررسی مناسبات شاهرخ تیموری با ممالیک (بر مبنای تلاش برای تعویض پوشش کعبه)

جواد عباسی؛ مهناز موسوی مقدم

دوره 12، شماره 47 ، تیر 1390، صفحه 97-119

چکیده
  کعبه و مسائل مرتبط با آن از آغاز پیدایش تاکنون، همواره از اهمیت و حرمت ویژه‌ای برخوردار بوده‌است. با ظهور اسلام و تعیین کعبه به‌عنوان قبله مسلمانان، این اهمیت و حرمت ابعاد رسمی‌تر و ماندگارتری به خود ...  بیشتر
مقاله علمی پژوهشی
ملت تاتار: از اردوی زرین تا ولگا - اورال
ملت تاتار: از اردوی زرین تا ولگا - اورال

بهرام نوازنی؛ مرتضی نوازنی

دوره 12، شماره 47 ، تیر 1390، صفحه 121-141

چکیده
  یکی از ویژگی‌های آسیای مرکزی، وجود اقوام گوناگونی است که در طول تاریخ تأثیرهای متقابل فراوانی بر یکدیگر گذاشته‌اند. این اقوام گاهی به موجب تفاوت‌ها و اختلافات قومی، رو به درگیری آورده و برای دستیابی ...  بیشتر
مقاله علمی پژوهشی
نمایندگی تجاری سفارتخانه‌های خارجی در دوره قاجاریه
نمایندگی تجاری سفارتخانه‌های خارجی در دوره قاجاریه

شهرام یوسفی فر

دوره 12، شماره 47 ، تیر 1390، صفحه 143-167

چکیده
  تاجرباشی لقب و منصبی بود که تا دوره قاجاریه به برخی از بازرگانان بلندپایه ایرانی و مسلمان داده می‌شد و به عنوان نمایندگان حکومتی، روابط بازرگانی داخلی و خارجی را ساماندهی می‌کردند. با آغاز سده 13 هجری/19میلادی ...  بیشتر