مقاله علمی پژوهشی
تأثیر رویداد سوم شهریور 1320 بر حیات اجتماعی و مدنی شهر جلفا
تأثیر رویداد سوم شهریور 1320 بر حیات اجتماعی و مدنی شهر جلفا

سجاد حسینی؛ جعفر آقازاده

دوره 12، شماره 46 ، فروردین 1390، صفحه 1-26

چکیده
  حادثۀ سوم شهریور 1320 و حملۀ متفقین به خاک ایران، از جمله بزرگ‌ترین و مهم­ترین حوادث تاریخ معاصر این سرزمین به شمار می­رود. این نیروها بخشی از تهاجمات خود به ایران را از سرحد جلفا آغاز کردند و از آن پس ...  بیشتر
مقاله علمی پژوهشی
عوامل مؤثر در فقدان توسعه راه‌های تجاری‌ فارس از آغاز جنگ جهانی اول تا پایان جنگ جهانی‌دوم )1293-1324 ش/ 1914- 1945م)
عوامل مؤثر در فقدان توسعه راه‌های تجاری‌ فارس از آغاز جنگ جهانی اول تا پایان جنگ جهانی‌دوم )1293-1324 ش/ 1914- 1945م)

مرتضی دهقان نژاد؛ ظریفه کاظمی

دوره 12، شماره 46 ، فروردین 1390، صفحه 27-52

چکیده
  دو جنگ جهانی، که طی سال‌های1293-1324ش/1914-1945م رخ داد، عواقب وخیم و مخربی را هم بر کشورهای محور و هم بر کشورهای دور از صحنۀ جنگ مانند ایران، بر جای گذاشت. در زمان احمدشاه حکومت مرکزیایران در برقراری ثبات و امنیت ...  بیشتر
مقاله علمی پژوهشی
روابط ایلخانان با خوانین دشت قبچاق
روابط ایلخانان با خوانین دشت قبچاق

ابوالفضل رضوی

دوره 12، شماره 46 ، فروردین 1390، صفحه 53-79

چکیده
  مبهم‌ بودن وضعیت ایران در تقسیم امپراتوری چنگیزی و پیدایش اولوس‌های چهارگانۀ مغولی، ادعاها و رقابت­هایی را بر سر تسلط بر این منطقه در پی داشت که مهم­ترین نمودهای آن در مناسبات میان فرمانروایان اولوس ...  بیشتر
مقاله علمی پژوهشی
واکاوی مهاجرت آل‌عتوب به خلیج فارس و تسلط بر بحرین (1129-1196ق/1716-1783م)
واکاوی مهاجرت آل‌عتوب به خلیج فارس و تسلط بر بحرین (1129-1196ق/1716-1783م)

مرتضی دهقان نژاد؛ مرتضی دهقان نژاد

دوره 12، شماره 46 ، فروردین 1390، صفحه 81-106

چکیده
  با مرگ کریم‌خان زند به سال 1193ق/1779م، فتنه و آشوب سراسر ایران را فرا گرفت. بنابراین از تسلط و اقتدار ایران بر خلیج فارس و سواحل آن کاسته شد. از سوی دیگر، آل‌عتوب، از قبایل ساکن در جنوب شرقی عربستان، به عللی ...  بیشتر
مقاله علمی پژوهشی
چگونگی مهاجرت ارامنه و کارکرد آنان دربازرگانی خارجی ایران دورۀ صفویه
چگونگی مهاجرت ارامنه و کارکرد آنان دربازرگانی خارجی ایران دورۀ صفویه

ابوطالب سلطانیان

دوره 12، شماره 46 ، فروردین 1390، صفحه 107-128

چکیده
  موضوع این مقاله بررسی نقش ارامنه در بازرگانی خارجی ایران در دورۀ   شاه‌عباس یکم (996-1038ق) و جانشینان وی است. پس از مهاجرت ارامنه از مناطق مرزی به داخل فلات  ایران، گروه­هایی از آنان که از جلفای ...  بیشتر
مقاله علمی پژوهشی
رقابت بانک شاهنشاهی ایران با صرافان و بازرگانان ایرانی دردورۀ قاجار
رقابت بانک شاهنشاهی ایران با صرافان و بازرگانان ایرانی دردورۀ قاجار

مظفر شاهدی

دوره 12، شماره 46 ، فروردین 1390، صفحه 149-158

چکیده
  تا آغاز فعالیت بانک شاهنشاهی در ایران تقریباً، وظایف این مؤسسۀ جدید را در امور پولی- اعتباری  صرافان و تجار داخلی انجام می دادند. ورود بانک شاهنشاهی در عرصۀ اقتصادی - پولی کشور تباین و تضاد مستقیمی با ...  بیشتر
مقاله علمی پژوهشی
جیره بندی مواد غذایی در ایران طی سال های 1321-1324ش
جیره بندی مواد غذایی در ایران طی سال های 1321-1324ش

شهرام یوسفی فر؛ فریدون شیرین کام

دوره 12، شماره 46 ، فروردین 1390، صفحه 159-184

چکیده
  تغییرات گسترده در دورۀ پهلوی اول و احداث زیرساخت­های کشور چون شبکۀ حمل‌ و نقل، ارتباطات، صنعت و تجارت و مؤسسات مالیه، نظامی و امنیتی در دورۀ 16 سالۀ پهلوی اول امکان سیاست­گذاری دولت در کشور را تسهیل ...  بیشتر