مقاله علمی پژوهشی
فراز و نشیب روابط خارجی کریم خان زند با انگلستان
فراز و نشیب روابط خارجی کریم خان زند با انگلستان

مهدی ابراهیمی؛ احمد موسوی

دوره 11، شماره 44 ، مهر 1389، صفحه 1-31

چکیده
  افتتاح تجارتخانه در بوشهر به سال 1763م. توسط کمپانی هند شرقی انگلیس، مقدمه ایجاد روابط ایران و انگلستان در دوره زندیه است. در این مقطع تاریخی، گذشته از عامل تجارت، لزوم ایجاد امنیت در سواحل جنوبی و منطقه ...  بیشتر
مقاله علمی پژوهشی
استعمار انگلستان و شورش کردها در دوره معاصر
استعمار انگلستان و شورش کردها در دوره معاصر

نادر پروین

دوره 11، شماره 44 ، مهر 1389، صفحه 33-55

چکیده
  تاکنون به نقش استعمار انگلستان در ایران دورة معاصر در ابعاد مختلف از جمله نفوذ در بازارهای ایران، تسلط بر منابع حیاتی کشور شکل‌دهی جریان‌های انحرافی مذهبی و در سطح کلان دخالت در مسائل سیاسی و حتی سرنگونی ...  بیشتر
مقاله علمی پژوهشی
پناهندگان مصر و شام در ایران و نقش آنها بر مناسبات ایلخانان و مملوکان
پناهندگان مصر و شام در ایران و نقش آنها بر مناسبات ایلخانان و مملوکان

احسان سیفی

دوره 11، شماره 44 ، مهر 1389، صفحه 57-81

چکیده
  با تشکیل دولت مغولیِ ایلخانان در چارچوبِ مرزهای سیاسی و نظامی ایران، در نیمه دوم سده‌ هفتم هجری / سیزدهم میلادی، مناسبات خارجی این حکومت تازه تأسیس با[1]همسایگان، خود ـ مغول و غیر مغول ـ  به‌ویژه ممالیک ...  بیشتر
مقاله علمی پژوهشی
ارزش گزارش‌های سِلانیکی دربارة روابط عثمانی ـ صفوی (1008ـ971 قمری)*
ارزش گزارش‌های سِلانیکی دربارة روابط عثمانی ـ صفوی (1008ـ971 قمری)*

نصرالله صالحی

دوره 11، شماره 44 ، مهر 1389، صفحه 83-98

چکیده
  تاریخ سِلانیکی، از مهم­ترین متون تاریخی عثمانی است که مصطفی افندی سِلانیکی در اواخر سدة دهم هجری نگاشته است. این اثر، وقایع دوره­ای 37 ساله را شامل می‌شود(1008ـ971ق.). دورانی که روابط دو کشور ایران و عثمانی ...  بیشتر
مقاله علمی پژوهشی
نگاهی به تجارت غلامان و کنیزان آفریقایی در عصر قاجار
نگاهی به تجارت غلامان و کنیزان آفریقایی در عصر قاجار

نرگس علی پور

دوره 11، شماره 44 ، مهر 1389، صفحه 99-124

چکیده
  با شروع حکومت‌ قاجار در ایران که طی آن تغییراتی در مرزهای جغرافیایی ایجاد شد ـ از بین رفتن حاکمیت ایران بر منطقة قفقاز توسط روس‌ها ـ ورود غلامان وکنیزان سفید به ایران کاهش یافت. به جای آن، تعداد زیادی ...  بیشتر
مقاله علمی پژوهشی
روسیه و انگلیس و مسئله جانشینی شاه در ایران صدرِ قاجار
روسیه و انگلیس و مسئله جانشینی شاه در ایران صدرِ قاجار

عباس قدیمی قیداری

دوره 11، شماره 44 ، مهر 1389، صفحه 125-150

چکیده
       یکی از دشواری‌ها و مشکلات ساختاری دولت قاجار، مسئله ولیعهدی و جانشینی شاه قاجار بود. با وجود سیاست‌هایی که طراحی شده بود، این مسئله  در چند برهه در فاصله انتصاب عباس میرزا به ولیعهدی ...  بیشتر
مقاله علمی پژوهشی
تجارت و قاچاق اسلحه توسط افغان‌ها در خلیج فارس و اقدامات انگلستان در جلوگیری از آن سال‌های 1332ـ1315ق. /1914ـ1897م
تجارت و قاچاق اسلحه توسط افغان‌ها در خلیج فارس و اقدامات انگلستان در جلوگیری از آن سال‌های 1332ـ1315ق. /1914ـ1897م

مرتضی نورائی؛ زهرا رضایی

دوره 11، شماره 44 ، مهر 1389، صفحه 151-178

چکیده
  در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، از طوایفی که در تجارت اسلحه در خلیج فارس نقش داشتند، افغان‌ها و شماری از جماعت بلوچ بودند. در ابتدا، واسطه این تجارت افغان‌ها بودند، اما با گسترش اقدامات انگلستان ...  بیشتر