کلیدواژه‌ها = ایران
تعداد مقالات: 146
1. بررسی الگوهای تضاد و همکاری در روابط ایران و ترکیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1397


3. مقایسۀ تطبیقی ظهور ملی گرایی در ایران و ژاپن

دوره 21، شماره 84، پاییز 1399، صفحه 25-52

سید بنیامین کشاورز؛ محمد اسماعیل اسمعیلی جلودار


5. بررسی تحلیلی رساله‌های جهادیه در جنگ‌های ایران و روس

دوره 21، شماره 83، تابستان 1399، صفحه 1-24

مریم اورعی قدیری


6. افشارها و منازعات ایران و اوزبکان در عصر صفوی

دوره 21، شماره 83، تابستان 1399، صفحه 25-44

محسن رحمتی؛ علی قربانی امیرآبادی


8. مطالعة‌ نقش انگلیسی‌ها در جامعة‌ ایران در آستانه جنگ جهانی اول

دوره 21، شماره 83، تابستان 1399، صفحه 91-114

علیرضا قبادی؛ سمانه سادات سدیدپور


11. بررسی روابط تجاری ایران و عثمانی در دوره شاه طهماسب اول صفوی

دوره 21، شماره 82، بهار 1399، صفحه 57-84

محمد علی پرغو؛ ندا سنبلی


18. تحلیل تاریخی از مراحل اولیه پروژه مشترک پتروشیمی ایران و ژاپن

دوره 20، شماره 79، تابستان 1398، صفحه 127-144

اومنو نائوتوشی؛ محمد چگینی


25. نقش تجارت و سیاست در آینده روابط ایران و مغول‌ها

دوره 19، شماره 76، پاییز 1397، صفحه 17-32

علیرضا کریمی