کلیدواژه‌ها = عثمانی
تعداد مقالات: 20
1. کشمکش‌های حاکمیتی در ایران پس از مرگ نادرشاه و سیاست دولت عثمانی در مقابل ایران

دوره 19، شماره 75، تابستان 1397، صفحه 123-139

عبدالرحمن آتش؛ احمد برجلو؛ هادی بیاتی


5. لشکرکشی‌های آقامحمدخان قاجار به قفقاز و روابط ایران و عثمانی 1797- 1795 میلادی

دوره 17، شماره 67، تابستان 1395، صفحه 153-176

عبدالرحمن آتش؛ احمد برجلو؛ مهدی سنگ سفیدی


7. مناسبات صفویه با عثمانی در زمان شاه طهماسب اول

دوره 17، شماره 65، زمستان 1394، صفحه 79-106

حسن قریشی کربن؛ مرضیه برزن


8. خاندان دولتشاهی در مواجهه با عثمانی

دوره 16، شماره 63، تابستان 1394، صفحه 55-76

ابراهیم خاکسار؛ علی اکبر کجباف


9. روابط ایران و عثمانی در نیمة دوم قرن هیجدهم (1193- 1188ق./ 1779- 1774م.)

دوره 16، شماره 63، تابستان 1394، صفحه 77-100

احمد برجلو؛ مهدی سنگ سفیدی؛ هادی بیاتی


14. موقوفات زنان در دوره صفوی و عثمانی

دوره 13، شماره 52.53، پاییز 1391، صفحه 1-11

اکرم ارجح


17. روابط خارجی ایران از صفویه تا برآمدن نادرشاه (با تأکید بر روابط صفویه و عثمانی)

دوره 13، شماره 52.53، پاییز 1391، صفحه 37-62

روح الله رمضانی؛ روح اله اسلامی


18. چالش‌های ایران و عثمانی در خلیج فارس از شاه عباس تا سقوط صفویه

دوره 13، شماره 50، بهار 1391، صفحه 1-25

نصراله پور محمدی املشی؛ ندا سنبلی